Personalized Posters

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500D. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500D toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500D. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500D zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500D Trasformabile. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500D Trasformabile toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500D Trasformabile. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500D Trasformabile zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500F. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500F toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500F. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500F zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500 Giardiniera. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

--> The size of the poster

--> The color (choose from the possible colors)

--> The license plate number (only on the rear view of the car)

 

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please don't forget to upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500 Giardiniera toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

--> De grootte van de poster

--> De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)

--> Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, dient u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500 Giardiniera. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più corretto possibile, non dimenticare di caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500 Giardiniera zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

 

Um das Personalisierte Poster so korrekt wie möglich zu gestalten, vergessen Sie bitte nicht, ein Foto des Nummernschildes auf der Rückseite Ihres Autos hochzuladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500L. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500L toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500L. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500L zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Fiat 500R. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Fiat 500R toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Fiat 500R. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Fiat 500R zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Autobianchi Bianchina Trasformabile. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color of the car (choose from the possible colors)
 • A white wall tire (yes or no)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Autobianchi Bianchina Trasformabile toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur van de auto (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Een band met een witte zijwand (ja of nee)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto  uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Autobianchi Bianchina Trasformabile. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore dell'auto (scegliere tra i colori possibili)
 • Pneumatici a parete bianca (sì o no)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Autobianchi Bianchina Trasformabile zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe des Autos (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Ein Weißwandreifen (ja oder nein)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Autobianchi Bianchina Trasformabile. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color of the bottom of the car (choose from the possible colors)
 • The color of the top of the car (choose from the possible colors)
 • A white wall tire (yes or no)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Autobianchi Bianchina Trasformabile toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur van de onderkant van de auto (kies uit de mogelijke kleuren)
 • De kleur van de bovenkant van de auto (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Een band met een witte zijwand (ja of nee)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto  uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Autobianchi Bianchina Trasformabile. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore della parte inferiore dell'auto (scegliere tra i colori possibili)
 • Il colore della parte superiore dell'auto (scegliere tra i colori possibili)
 • Pneumatici a parete bianca (sì o no)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Autobianchi Bianchina Trasformabile zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe der Unterseite des Fahrzeugs (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Die Farbe der Oberseite des Fahrzeugs (wählen Sie eine der möglichen Farben aus)
 • Ein Weißwandreifen (ja oder nein)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Autobianchi Bianchina Giardiniera. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

--> The size of the poster

--> The color (choose from the possible colors)

--> The license plate number (only on the rear view of the car)

 

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please don't forget to upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Autobianchi Bianchina Giardiniera toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

--> De grootte van de poster

--> De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)

--> Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)

 

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, dient u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Autobianchi Bianchina Giardiniera. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)

 

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più corretto possibile, non dimenticare di caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben des Autobianchi Bianchina Giardiniera zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die ursprünglichen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)

 

 

Um das Personalisierte Poster so korrekt wie möglich zu gestalten, vergessen Sie bitte nicht, ein Foto des Nummernschildes auf der Rückseite Ihres Autos hochzuladen.

English

The Personalized Poster is a color poster with a color chart showing the different factory colors of the Vignale Gamine. The colors are an approximation of the original factory colors.

 

You can choose from the following options:

 

 • The size of the poster
 • The color (choose from the possible colors)
 • A Gamine sticker on the side (yes or no)
 • The license plate number (only on the rear view of the car)   

 

To design the Personalized Poster as correctly as possible, please upload a photo of the license plate on the back of your car.

 

Nederlands

De Gepersonaliseerde Poster is een kleurenposter met een kleurenkaart die de verschillende fabriekskleuren van de Vignale Gamine toont. De kleuren zijn een benadering van de originele fabriekskleuren.

 

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 

 • De grootte van de poster
 • De kleur (kies uit de mogelijke kleuren)
 • Een Gamine sticker op de zijkant (ja of nee)
 • Het kenteken (alleen op het achteraanzicht van de auto)   

 

Om de Gepersonaliseerde Poster zo correct mogelijk te ontwerpen, kunt u een foto van de nummerplaat op de achterkant van uw auto te uploaden.

 

Italiano

Il Poster Personalizzato è un poster a colori con una tabella di colori che mostra i diversi colori di fabbrica della Vignale Gamine. I colori sono un'approssimazione dei colori originali di fabbrica.

 

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

 

 • La dimensione del poster
 • Il colore (scegliere tra i colori possibili)
 • Un adesivo Gamine sul lato (sì o no)
 • Il numero di targa (solo sulla vista posteriore dell'auto)   

 

Per progettare il Poster Personalizzato nel modo più accurato possibile, puoi caricare una foto della targa sul retro della tua auto.

 

Deutsch

Das Personalisierte Poster ist ein Farbposter mit einer Farbkarte, die die verschiedenen Werksfarben der Vignale Gamine zeigt. Die Farben sind eine Annäherung an die originalen Werksfarben.

 

Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

 

 • Die Größe des Posters
 • Die Farbe (wählen Sie aus den möglichen Farben)
 • Ein Gamine-Aufkleber an der Seite (ja oder nein)
 • Das Autokennzeichen (nur auf der Rückansicht des Autos)   

 

Um das Personalisierte Poster so genau wie möglich zu gestalten, können Sie ein Foto des Nummernschilds auf der Rückseite Ihres Autos hochladen.